Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

EDİTÖR KURULU

ENSAR NEŞRİYAT TİCARET A.Ş. ADINA İMTİYAZ SAHİBİ
İsmail Cenk DİLBEROĞLU


Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Adem SAYDAN

Kurucu Editör
Prof.Dr. Recep KAYMAKCAN
Turkey
[email protected]
Konular: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler,İlahiyat

Editör
Yrd.Doç.Dr. Zarife Şeyma ALTIN
Turkey
[email protected]
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi


Alan Editörleri
Doç.Dr. Mahmut ZENGİN
Turkey
[email protected]
Konular: Din Eğitimi,Eğitim Programları ve Öğretim,Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi
Kurum: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Doç.Dr. Hasan MEYDAN
Turkey
[email protected]
Konular: Değer Felsefesi,Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi,Din Eğitimi
Kurum: BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Doç.Dr. İbrahim AŞLAMACI
Turkey
[email protected]
Konular: Din Eğitimi,Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi
Kurum: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

Dr. Feride ERSOY
Turkey
[email protected]
Konular: Sosyal Bilgiler Eğitimi
Kurum: BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ

Prof.Dr. Ali AYTEN
Turkey
[email protected]
Konular: İlahiyat
Kurum: Marmara Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Erhan YEŞİLYURT
Turkey
[email protected]
Konular: Türkçe Eğitimi,Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme

Yayın Kurulu

Zarife Şeyma Altın (Dr. Öğret. Üyesi, İstanbul Üniversitesi)

Ali Ayten (Prof.Dr., Marmara Üniversitesi)

Erhan Yeşilyurt (Dr. Öğret. Üyesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi)

Feride Ersoy (Dr. Öğret. Üyesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)

Feryal Salem (American Islamic College, Associate Professor, USA)

Gülüşan Göcen (Dr.Öğret. Üyesi, İstanbul Üniversitesi)

Hasan Meydan (Doç. Dr., Zonguldak Bu?lent Ecevit Üniversitesi)

İbrahim Aşlamacı (Doç. Dr., İnönu? Üniversitesi)

Jenny Berglund (Prof., Stokholm University, Sweden)

Kemal Ataman (Prof. Dr., Marmara Üniversitesi)

Mahmut Zengin (Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi)

Nuri Tınaz (Prof. Dr., Marmara Üniversitesi)

Raihani (Prof.Dr., Sultan Syarif Kasim Univesity, Endonezya)

Nursel Arslan

 

Danışma Kurulu

Abdülkerim Bahadır (Prof. Dr., NecmettinErbakan Üniversitesi)

Ahmet Onay (Prof. Dr., Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)

Alpaslan Durmuş (Talim Terbiye Kurulu)

Asım Yapıcı (Prof. Dr., Çukurova Üniversitesi)

Bekir Gu?r (Doç. Dr., Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Bu?lent Uçar (Prof. Dr., Osnabrück Üniversitesi)

Cafer Sadık Yaran (Prof. Dr., Ondokuz MayısÜniversitesi)

Cemal Tosun (Prof. Dr., Ankara Üniversitesi)

Darcia Narvaez (Prof. Dr., Notre Dame Üniversitesi, ABD)

Ertan Özensel (Prof. Dr., Selçuk Üniversitesi)

Hakan Poyraz (Prof. Dr., Mimar Sinan Üniversitesi)

Halil Ekşi (Prof. Dr., Marmara Üniversitesi)

Halit Ev (Prof. Dr., Celal Bayar Üniversitesi)

Hans-Georg Ziebert (Prof. Dr., Wuezbur Üniversitesi, Almanya)

Hasan Bacanlı ( Prof. Dr., Üsku?dar Üniversitesi)

Hayati Hökelekli (Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi)

J. Mark Halstead (Prof. Dr., Huddersfield Üniversitesi, İngiltere)

Kadir Canatan (Prof. Dr. , Sabahattin Zaim Üniversitesi)

M. Şevki Aydın (Prof. Dr., ErciyesÜniversitesi)

Mahmut Aydın (Prof. Dr., Ondokuz MayısÜniversitesi)

Mehmet Ali Doğan (Dr. Öğrt. Üyesi, İstanbul Teknik Üniversitesi)

Mehmet Engin Deniz (Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi)

Mesut İdriz (Prof. Dr., Uluslararası Sarayova Üniversitesi, Bosna)

Mustafa Arslan (Prof. Dr., İnönu? Üniversitesi)

Mustafa Baloğlu (Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi)

Mustafa Köylu? (Prof. Dr., Ondokuzmayıs Üniversitesi)

Mustafa Macit (Prof. Dr., Atatu?rk Üniversitesi)

Necdet Subaşı (Dr., T.C. Başbakanlık)

Nurullah Altaş (Prof. Dr., Atatu?rk Üniversitesi)

Oktay Akbaş (Prof. Dr., Kırıkkale Üniversitesi)

Ömer Faruk Ocakoğlu (Dr. Öğrt. Üyesi, Kırklareli Üniversitesi)

Robert Jackson (Prof. Dr., Warwick Üniversitesi, İngiltere)

Soon-Yong Pak (Doç. Dr., Yonsei Üniversitesi, Gu?ney Kore)

Su?leyman Akyu?rek (Prof. Dr., Erciyes Üniversitesi)

Şuayip Özdemir (Prof. Dr., Amasya Üniversitesi)

Terry Lovat (Prof. Dr., Newcastle Üniversitesi, Avustralya)

Turgay Gündüz (Dr. Öğrt. Üyesi, Uludağ Üniversitesi)

Zeki Salih Zengin (Prof. Dr., Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.