Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

HAKKINDA

Değerler Eğitimi Dergisi,  2003 yılında yayımlanmaya başlayan, disiplinler arası hakemli akademik bir dergidir. Türkiye?de değerler eğitimi alanında ilk akademik süreli yayındır. Dergide, din, ahlak, değerler ve karakter eğitimi ile sosyal bilimlerin diğer ilgili alanlarındaki özgün araştırmalar, deneysel ve betimsel çalışmalar yayımlanmaktadır.

Değerler Eğitimi Dergisi, İngilizce ve Türkçe dillerinde yayın kabul etmektedir. Yayınlanmak üzere gönderilen çalışmalar, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Tüm çalışmalar intihal taramasından geçirilir. Yazardan ücret talep edilmez. Hakem süreci tamamlanan makalelerden 200 kelimelik öz/abstract metnine ek olarak 1500 kelimelik genişletilmiş özet/summary istenmektedir.

Dergi, yılda iki defa (25 Haziran ve 25 Aralık) yayımlanmaktadır. 

Amaç

Değerler Eğitimi Dergisi yılda iki defa (Haziran ve Aralık) yayımlanan disiplinler arası hakemli akademik bir dergidir. Değerler Eğitimi Dergisi, din, ahlak, değerler ve karakter eğitimi ile sosyal bilimlerin diğer ilgili alanlarındaki özgün araştırmalar, deneysel ve betimsel çalışmalar yayımlamaktadır. Dergi, din ve değerler eğitimi kapsamına giren konularda ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmalar için akademik bir platform olmayı amaçlamaktadır.

Kapsam

Değerler Eğitimi Dergisi, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında din ve eğitim araştırmaları (değerler eğitimi, manevi eğitim, manevi danışmanlık, din eğitimi, ahlak eğitimi, karakter eğitimi) kapsamında özgün çalışmalar yayımlar.

İndeksler / Veritabanları


Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.