Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

İ. Bakır ARABACI

Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi