Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

Adem ARSLAN

SAYI 44

CİLT  20

Aralık 2022

MAKALE  4

İlkokul Öğrencilerinin Değerlere Bakış Açılarının Kök Değerler Açısından İncelenmesi

Yazarlar: Adem ARSLAN, Mahmut ELMA

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından, 2018 yılında güncellenen programlar ile ilkokul müfredatının düzeltilmesi kapsamında, eğitim sistemi içinde, "kök değerlere" özellikle vurgu yapılmıştır. Program içinde yer alan bu kök değerler, "adalet, dürüstlük, dostluk, yardımseverlik, sabır, saygı, özdenetim, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik" olarak ifade edilmektedir. Bu çalışmada ilkokul öğrencilerinin değerlere bakış açıları "kök değerler" açısından ele alınmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim deseni kullanılarak hazırlanan bu çalışma sonucunda; öğrenciler değer sözcüğünü iş birliği, dürüstlük ve iyi geçinmek olarak nitelendirmektedirler. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.