Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

Ayna İSABABAYEVA APAYDIN

SAYI29-Ek-Özel

CİLT  13

Haziran 2015

MAKALE  10

Antik Yunan Felsefesinde Ahlaki Eğitim Aracı Olarak "Müzik"

Yazarlar: Ayna İSABABAYEVA APAYDIN, Fazlı ARSLAN

Ahlak ve müzik, tarih boyunca, insanlığın ortak bilinci tarafından bir araya getirilen insan faaliyetinin iki farklı alanıdır. Müzik aracığıyla insanın ruhsal durumunu etkilemeye yönelik sihirsel ve dinsel ritüeller buna örnektir. Ancak sadece Antik Yunanistan'da bu iki kavram birleştirilmiş, bir teoriye dönüşmüş ve bu teori felsefi bir doktrin olarak değerlendirilmiştir. Bu teorinin adı Ethos'tur. Bu kelime Yunanca Hqo? (gelenek, huy, karakter) kelimesinden üretilmiş ve Etik kavramına hayat ermiştir. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi