Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

Ayşe Aksu

SAYI 16

CİLT  6

Aralık 2008

MAKALE  2

İngiltere - Amerika - Osmanlı Hattında Lancaster Öğretim Sistemi

Yazar: Ayşe Aksu

Osmanlı eğitiminin modernleşmesi bağlamında askeri eğitim kurumlarındaki yeniliklerin öncü rol oynadığı bilinen bir gerçektir. Batılı eğitim usüllerinden yararlanılarak kurulan Mekteb-i Harbiye'nin başlangıç aşamasında da yine Batılılardan alınan Lancaster öğretim sistemi kullanılmıştır. Yerli kaynaklarımızda ve Osmanlı arşiv belgelerinde bu sistem hakkında isim verilmeksizin ve Amerikalı misyonerlerin katkısına değinilmeksizin çok yüzeysel bilgilere rastlanmaktadır. Oysa konu, The MissionaryHerald'larda yer alan misyoner raporlarında detaylı bir biçimde anlatılmıştır. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi