Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

Clive Erricker

SAYI 5

CİLT  2

Ocak 2004

MAKALE  3

Dini ve Manevi Eğitimin Öyküsel Pedagojisi

Yazar: Clive Erricker

Bu makale öyküsel (narrative) pedagojinin içerdiği prensipler ve süreçleri tanımlamaktadır. Öyküsel pedagojiler yapısalcı ve postmodern teorilere dayandığı için, eğitimin özünde modernist müfredat modelleriyle gerilim içindedir. Bu makale söz konusu gerilimi ele almakta, bir öyküsel pedagojik modelin sınıf ve müfredat ortamları içinde ve dışında faaliyet gösterebileceği yolu örneklemektedir. Makale bu modelin İngiltere'de Müslüman bir dini okul (medrese) ortamında uygulanmasının sonuçlarını gstermekte ve analiz etmekte, seküler devlet okullarında dini ve manevi eğitim pedagojisi için model sağlayabilecek bir yapıyı sunmaktadır. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.