Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

Ergün ÖZTÜRK

SAYI 42

CİLT  19

Aralık 2021

MAKALE  3

Değer Eğitimi Sürecinde Okul - Aile İşbirliği: Bir Nitel Çalışma

Yazarlar: Zeliha AKIN, Ergün ÖZTÜRK

Bu araştırmanın amacı değer eğitiminde okul - aile işbirliğini değerlendirmek ve değer kazandırma sürecinde bu işbirliğinin önemini belirlemektir. Değerler eğitiminde okul ve aile işbirliğinin önemi hakkında derinlemesine bilgi etmek için nitel araştırma deseni benimsenmiştir. Çalışma grubunu Kayseri il merkezinde bulunan bir devlet okulunda 5. Sınıf derslerine giren 10 öğretmen ve 5. Sınıfta öğrencisi bulunan 10 veli oluşturmaktadır. Katılımcılar amaçsal örneklem yöntemi ile belirlenmiştir. lde edilen veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak raporlanmıştır. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi