Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

Filiz MEŞECİ

SAYI 14

CİLT  5

Aralık 2007

MAKALE  4

İngiltere'de İlköğretim Performans Değerlendirme Sistemi ve Türkiye İçin Öneriler

Yazar: Filiz MEŞECİ

Bu çalışmada İngiltere'de ilköğretim performans değerlendirme sistemini incelemek ve buradan yola çıkarak Türkiye için önerilerde bulunmak amaçlamıştır. Bu amaçla İngiltere ve Türkiye'de ilköğretim kurumlarında performans değerlendirme çalışmaları ele alınmıştır. Öncelikle İngiltere'de uygulanan denetim ve ulusal sınav odaklı sistem incelenmiş, daha sonra Türkiye'de son birkaç senedir üzerinde çalışılan ilköğretimde performans değerlendirme çalışmaları ve 2008 yılında uygulanmaya başlanacak oan Ortaöğretime Geçiş Sistemi ile ilgili bilgiler verilmiştir. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.