Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

Gülşah TURA

SAYI 31

CİLT  14

Haziran 2016

MAKALE  5

Ruh Sağlığı Uzman ve Öğrencilerinin Kişisel Değerlerinin Hayat Amaçları ve Dindarlık Eğilimleriyle İlişkisi

Yazarlar: Murat İSKENDER, Ömer AKGÜL, Gülşah TURA

Bu çalışmada, ruh sağlığı uzman ve ilgili branş öğrencilerinin kişisel değerleri ile hayatın anlamı ve dindarlık eğilimleri arasındaki ilişkiler incelemek amacıyla 829 gönüllü uzman ve öğrenciye Kişisel Değerler Envanteri, Hayatın Amacı Ölçeği ve İç-Dış Güdümlü İnanç (Dindarlık Eğilimi) Ölçeği, uygulanmıştır. Kişisel Değerler, Hayatın Amacı ve Anlamı, İç-Dış Güdümlü İnanç değişkenleri arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Genel olarak içten, samimi inanç sahiplerinin hayatlarını anlamlandıraları ile kişisel değerleri arasında olumlu yönde anlamlı ilişkiler görülmüştür. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.