Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

Hatice KELPETİN ARPAGUŞ

SAYI 7-8

CİLT  2

Ekim 2004

MAKALE  4

Gelenek ve Şifahi Kültür Bağlamında Osmanlı Toplumunda Dini Değerler: Otodidakt Eğitim Kurumları ve Kaynakları Örneği

Yazar: Hatice KELPETİN ARPAGUŞ

Halk dini veya İslamı konusu, aslında, sosyoloji ve antropolojinin ilgi alanları arasında bulunmaktadır. Ancak, pratik teoloji açısından kelâm ilminin de ilgi sahasına girmektedir. Dolayısıyla, bu makalede kelâm ilmi açısından halk İslâmı üzerinde durulacaktır. Nitekim, İslâmı anlayış ve hayat modeli oluşturma açısından halk İslâmı'nın kitabı İslâm'dan farklı bir çizgide bulunduğu genel olarak kabul edilen bir husustur. Ancak, yaşayan İslâm'ı anlamak da tarih, perspektifin göz önünde bulundurulmsını gerekli kılmaktadır. devamını oku
Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi