Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

İlhan TOPUZ

Elektronik Posta:

Yazışma Adresi: İlhan Topuz, Süleyman Demirel Üniversitesi, ilahiyat Fakultesi, 32100 Isparta.

İlgi Alanları: Din Psikolojisi, Eğitim Psikolojisi, Dinî Danışma ve Rehberlik.

Yayın ve Diğer Çalışmalarından Seçmeler: (2012/2) Gençlerde Normatif, Popüler ve Paranormal İnançlar Üzerine Bir Araştırma: SDÜ Örneği, SDÜ İFD, S. 13-40 · (2011) Gazali'de Dini Tutum ve Davranışlar -Dini Yaşam Biçimleri-, Marife, S. 157-177 | (2011) Dindarlık Tipolojilerini Belirleme Ölçeği: Geliştirilmesi, Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması ?Gazali'nin Anlayışına Göre-, Marife, S. 175-189.

SAYI 26

CİLT  11

ARALIK 2013

MAKALE  9

Ölüm Algısı Ölçeği (ÖAÖ) Türkçe Versiyonunun Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Yazar: İlhan TOPUZ

Bu araştırmanın amacı, bireylerin ölüme yönelik algılarını ölçebilecek, Türkİslam kültürüne uygun bir ölçek geliştirmektir. Bu amaçla daha önce Spilka ve arkadaşlarının geliştirmiş oldukları ölçekten yararlanılmıştır. Spilka ve arkadaşlarının ölçeğinde yer alan maddelerin yanında kültürümüze ait özellikleri taşıyan ifadelerden oluşan bir madde havuzu oluşturulmuştur. Bu madde havuzu SDÜ doğu kampüsünde eğitim öğretim gören, çeşitli fakültelerdeki farklı yaş, cinsiyet ve sosyo-ekonomk düzeydeki 382 öğrenci grubuna uygulanmıştır. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi