Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

İsmail Demirezen

SAYI 20

CİLT  8

Aralık 2010

MAKALE  2

Medeniyetler, Kapitalist Dünya Sistemi ve Dini Hareketler

Yazar: İsmail Demirezen

Biz bu makalede insanoğlunun failliğini gözden kaçırmayacak şekilde, medeniyerler ve dünya kapitalist sistemi yaklaşımlarının bir sentezini yaparak dini hareketlerin özelliklelerini ortaya koymaya çalışacağız. Bu çalışma da ilk olarak sekülerleşme tartışmalarına kısaca değineceğiz. Bu tartışmalar bizim medeniyetler ve dünya sitemleri bağlamında dini hareketleri incelememize temel oluşturacak. İkinci olarak medeniyetler konseptine, medeniyetlerin temelini neyin oluşturduğuna ve edeniyetlerin nasıl ortaya çıktığına değineceğiz. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.