Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

M. Akif Kılavuz

SAYI 5

CİLT  2

Ocak 2004

MAKALE  5

Yaşlılık Döneminde Dini Etkinliklerin Sosyal destek Sağlama Açısından Önemi

Yazar: M. Akif Kılavuz

Yaşlılık dönemi ile din ve ruhani hayat arasındaki ilişkiyi konu alan çalışmalarda 1940'lı yıllardan itibaren artış görülmektedir. Bu araştırmalar dinin, yaşlılık dönemindeki bireyler için daha anlamlı olduğunu ortaya koymaktadır. Din, Yaşlıların hem bireysel hem de sosyal hayatlarında olumlu etkiler meydana getirmektedir. Dini inancın, Yaşlıların hayatlarında, ölüm korkusunu hafişetme, arkadaşlık temin etme, dini etkinliklere içten bir kabul gösterme ve ihtiyaç durumunda kendisine yardım edimesi gibi pek çok faydaları bulunmaktadır. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi