Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

Mustafa KOÇ

Elektronik Posta:

Yazışma Adresi: Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Merkez / Balıkesir

İlgi Alanları: (a) gelişim ve din psikolojisi eksenli çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık psikolojisi, (b) dinsel yönelimler ve dindarlık tipolojileri, (c) dinsel ritüellerin psikolojisi, (d) din-ruh sağlığı ilişkisi, (e) Müslüman-Türk diasporasının ruh sağlığı, (f) manevî-[psikolojik] danışmanlık, (g) ölüm ve ölüm ötesi psikolojisi, (h) din psikolojisi tarihi ve literatürü.

Yayın ve Diğer Çalışmalarından Seçmeler: Koç, M. (2013). Dinsel yönelim ile yaşamı sürdürme nedenleri ilişkisi: İngiltereli Müslüman-Türk Diasporası üzerine bir saha çalışması. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 12 (23), 155-181. | Koç, M. (2013). Diasporada dindarlık ve umutsuzluk: Fransalı Müslüman - Türk azınlık grup üzerine ampirik bir araştırma. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 39, 415-444. | Koç, M. (2012). Psychology of religion in Turkey (1949?2012): An overview. Archive for the Psychology of Religion (Special Issue: Psychology of Religion in Turkey), 34 (3), 327-340. | Koç, M. (2010). Dindarlık ile empatik eğilim: Yetişkinler üzerine ampirik bir araştırma. Akademik Araştırmalar Dergisi, 43, 1-18. | Koç, M. (2009). Dindarlık ile kendini izleme ilişkisi üzerine bir araştırma. Akademik Araştırmalar Dergisi, 41, 127-144.

SAYI 33

CİLT  15

Haziran 2017

MAKALE  4

Dindarlığın Oluşumuna Din Eğitiminin PsikoPedagojik Katkıları: 'Değer-Yoksun Dindarlık' Tipolojisi Bağlamında Teorik Bir Yaklaşım

Yazar: Mustafa KOÇ

Bu makalenin amacı, bazı parametreler dikkate alınarak meslek edinme amaçlı din eğitimi alan bireylerin dindarlıklarının oluşumuna, Türkiye'de verilen formel din eğitiminin psiko-pedago-teolojik katkılarının niteliğini analiz etmektir. Bu kapsamda makalede, mesleki amaçlı din eğitimi alan yeni nesil bireylerin dindarlık formlarındaki niteliksel ve niceliksel değişim süreçleri, teorik olarak "sekülerleşme, çalışma ahlakı, kendini ayarlama ve kendini kandırma" olguları bağlamında yorumlanmaya çlışılmıştır. devamını oku

SAYI 26

CİLT  11

ARALIK 2013

MAKALE  5

Modern Bir İmkân Olarak 'Din Hizmetlerinde Kişisel Gelişim' Yaklaşımı: Diyanet İşleri Başkanlığı Personeli Üzerine Uygulamalı Bir Model Önerisi

Yazar: Mustafa KOÇ

Modern bir imkân olarak kişisel gelişim uygulamaları, gerek akademik gerekse popüler psikolojide alan uzmanları tarafından üzerinde çalışılan en güncel konulardan biridir. Söz konusu uygulamaların gerek özel gerekse kamu kurum ve kuruluşlarındaki eğitsel değeri, alanın psiko-pedagojik önemini arttırarak her geçen gün yeni kurumsal olanaklara ve uygulama alanlarına da yol açmaktadır. Literatür taraması ve katılımlı gözlem yönteminin kullanıldığı bu makale, din psikolojisi perspektifinden Diyant İşleri Başkanlığı personelinin bireysel ve kurumsal kimlik ve değerlerine dayalı olarak 'bireysel yeterlilik' ve 'kurumsal bağlılık' düzeylerini geliştirecek uygulamalı bir kişisel gelişim modeli önermeyi amaçlamaktadır. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi