Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

Nurten GÖKALP

SAYI 27

CİLT  12

Haziran 2014

MAKALE  5

Kişi Olmanın Değeri ve Değerlerin Kişi Olmadaki Yeri

Yazar: Nurten GÖKALP

Felsefede 'kişi olmak' deyimi kişiliğe çok önem veren bir düşünce hareketinin temel kavramı olarak belirlenir. Felsefe tarihinde ilk dönemlerden beri çeşitli biçimlerde karşımıza çıkan 'kişi olmak' kavramının içeriği tahlil edildiğinde insan olmaktan ayrı ve farklı bir duruma işaret edildiği görülür. İnsanı insan yapan temel özellikler bütün insanlarda ortaktır. Bu özelliklere sahip olmak bakımından insanlar arasında fark da yoktur. 'Kişi olmak' ise sahip olunan bu ortak ve temel özelliklerinkullanılmasına dayalı bir boyut olarak önemli ve değerlidir. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi