Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

Osman EĞRİ

SAYI 2

CİLT  1

Nisan 2003

MAKALE  4

Din Öğretimi, Öğrencilerin Yaratıcılık Yeteneklerini Nasıl Geliştirebilir?

Yazar: Osman EĞRİ

İnsana özgü yeteneklerden birisi de yaratıcılıktır. Yaratıcılık yeteneğinin geliştirilmesi için, uygun yöntem ve tekniklerin kullanılması gerekmektedir. Etkili bir din öğretimi, öğrencilerdeki yaratıcılık yeteneklerini geliştirebilir. Öğrencinin bu yeteneğinin gelişmesine mani olan faktörler karşısında dinî deneyimlerin önemli bir yeri vardır. Din öğretimi, öğrenciye doruk dinî deneyimler yaşatabilir. Bunun için öğretmenlerin öğrencilere yaklaşımları ile birlikte yaratıcılık yeteneğinin gelişbileceği bir sınıf ortamının oluşturulması önem kazanmaktadır. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi