Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

Oya ONAT KOCABIYIK

SAYI 27

CİLT  12

Haziran 2014

MAKALE  10

Benlik ve Ahlaki Kimlik

Yazar: Oya ONAT KOCABIYIK

Bireyler tarafından gösterilen ahlaki davranışlar, toplumda var olan düzenin devam etmesini sağlamaktayken, ahlak dışı davranışlar toplumda karmaşa ve huzursuzluk yaratabilmektedir. Toplumu oluşturan bireylerin ahlaklı davranışlar gösterebilmeleri oldukça önemlidir. Bu nedenle, ahlaki davranışların nasıl ortaya çıktığını anlayabilmek için, bireylerin sahip oldukları ahlaki kimliklerini bilmek gerekir. Bireylerin sahip oldukları ahlaki kimliklerinin ortaya çıkmasında benlik önemli görev üstlenektedir. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi