Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

Seyfi KENAN

SAYI 4

CİLT  1

Ekim 2003

MAKALE  4

İslâm Dünyası'nın Duraklama Sebebleri Üzerine Ünlü İlimler Tarihçisi Fuat Sezgin'i Dinlemek

Yazar: Seyfi KENAN

İslâm dünyasının 16. yüzyıldan sonra ilmî çalışmalarda önceki yüzyıllardaki performansına göre bir yavaşlama ve duraklama içerisine girdiği birçok ilim adamı tarafından kabul edilmektedir. Bu yazıda ilimler tarihçisi Fuat Sezgin'in İslâm dünyasının duraklama sebepleri konusundaki düşüncelerine yer verilirken müslüman düşünürlerin klasik dönemdeki bilgi anlayışlarına da değinilmektedir. Ayrıca duraklama sebepleri üzerinde dururken Fernand Braudel'in izahlarıyla mukayese kurulmaktadır. Makaleni son kısmında ise Fuat Sezgin'in GAS gibi bazı eserlerinin tanıtımı ve diğer çalışmalarının künyeleri verilmektedir. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.