Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

Umut KAYA

Elektronik Posta:

Yazışma Adresi: Başbakanlık Osmanlı Arşivi Kağıthane İstanbul

İlgi Alanları: Din ve Ahlâk Eğitimi ve Tarihi

Yayın ve Diğer Çalışmalarından Seçmeler: Kaya, U. (2013) Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Osmanlı'da Ahlâk Eğitimi, DEM Yayınları, İstanbul | Kaya, U. (2012) Osmanlı'da Aile Bireylerinin Görev ve Sorumlulukları, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (XVI/II-2012) | Kaya, U. (2012-2013) Dârülmuallimîn İle İlgili Bir Nizamname Layihası ve Dârülmuallimîn'e Giriş Sürecinde Bir İmtihan, Yalova Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Yıl: 3, Sayı: 5 / Ekim 2012 - Mart 2013) | Kaya, U. (2012), Kültür Mirasımızın Dijitalleştirilmesi: Başbakanlık Osmanlı Arşivi Örneği, Osmanlı Coğrafyası Kültürel Arşiv Mirasının Yönetimi ve Tapu Arşivlerinin Rolü Uluslararası Kongresi (21-23 Kasım 2012/İstanbul) | Kaya, U. (2009) İslam Düşünce Tarihinde Bir Kayıp Halka: Ebû Zeyd el-Belhî, Genç Akademisyenler İlahiyat Araştırmaları Sempozyumu, M.Ü, İstanbul.

SAYI 26

CİLT  11

ARALIK 2013

MAKALE  2

Değerler Eğitiminde Bir Meslek Teşkilâtı: Ahîlik

Yazar: Umut KAYA

Değer eğitimi, kişinin verilmek istenen değeri davranışa dönüştürdüğü takdirde amacına ulaşmış sayılacağı bir süreci ifade eder. Bu bakımdan muhataba söz konusu değer kavramlarının içeriğinin öğretilmesi kadar bu değerin muhatap tarafından içselleştirilip davranışa aksettirilmesi de önem arz eder. Ahîlik teşkilâtı, bu değerleri bireyin içselleştirmesinde ve davranışa dönüştürmesinde önemli rol oynamış tarihe mal olmuş bir meslekî sivil toplum kuruluşudur. Ahîlik, bir meslek örgütü olduğu kada, getirmiş olduğu ahlâkî öğretilerle birlikte aynı zamanda ahlâkî değerlerin günlük hayatın bütün sahalarında yaşanmasını hedeflemiş yaygın bir ahlâk eğitim merkezi mahiyetindedir. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi