Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 7-8

CİLT  2

Ekim 2004

MAKALE  2

Avrupa Birliği Ülkelerinde Değerler Yönetimi

Yazar: Kadir CANATAN

Bu makale, Avrupa Sosyal Araştırması veri tabanına dayalı olarak Avrupa Birliği ülkelerinin değerler yönetimini ele almaktadır. Makalede, genel anlamda Avrupa?nın değerler hiyerarşisi tespit edildikten sonra, Avrupa ülkeleri ve kuşaklar arasındaki farklılıklar analiz edilmektedir. Bu analizler, değerler alanında Avrupa Birliği ülkeleri içinde bir çeşitlilik olduğunu göstermekle kalmıyor; değerler değişiminin yönü hakkında da ipuçları veriyor. Inglehart?ın çalışmalarına uygun olarak post-materyalist değerlerin Avrupa Birliği ülkeleri içinde önem kazandığı fikri doğru olmakla birlikte, bu, Birlik içindeki ülkeler ve kuşaklar arasındaki farklılıkların önemsiz olduğu anlamına gelmiyor. AB ülkelerinin değerler bakımından tam bir ?birlik? içinde olduğunu söylemek doğru olmadığı gibi, tam bir ?çeşitlilik? de söz konusu değildir. Bu durumda, AB ülkeleri için söylenebilecek en iyi şey, ?çeşitlilik içinde bir birlik? oluşturduklarıdır.
Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği Ülkeleri, Değerler, materyalist ve Post-Materyalist Değerler, Değerlerde Birlik ve Çeşitliik
Cilt 2, No 7-8, 41 - 63, Ekim 2004
Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi