Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 46

CİLT  21

Aralık 2023

MAKALE  7

Batı Toplumlarında İslamofobi ve Değerler: İngiltere\'deki İslamofobik Saldırıların Müslüman Erkekler Üzerindeki Etkilerinin Analizi

Yazar: Durali KARACAN

Batı toplumlarının halkları ve hükümetleri genellikle, çok kültürlü ve çoğulcu yapılarının temeli olduğunu iddia ettikleri değerlerle gurur duymaktadırlar. Batı dünyasında son yıllarda ırkçılık, ayrımcılık ve İslamofobi gibi çeşitli nefret suçlarında artış görülmektedir ve bu durum Batılı toplumların evrensel veya Batılı değerlere gerçekten ne kadar sahip çıktığına dair sorgulamaların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu çalışmanın temel amacı İslamofobi'nin evrensel ya da Batılı değerlere nasıl zarar verdiğini incelemektir. Ancak bu araştırmanın amacı evrensel ya da Batılı değerler hakkında geniş çıkarımlar yapmak değil; daha ziyade, artan İslamofobik saldırılar nedeniyle Müslüman erkeklerin bu değerlere olan inançlarındaki düşüşü kapsamlı bir şekilde incelemektir. Bu çalışmada, Batılı ülkelerdeki evrensel veya Batılı değerlere ve toplumsal dayanışmaya yönelik gerçek bir tehdit oluşturduğu görülen İslamofobi'nin endişe verici düzeyini göstermek için iki spesifik İslamofobik saldırı incelenmiştir. Bu iki İslamofobik olayın hayatları, düşünceleri ve özellikle evrensel veya Batı değerlerine olan inançları üzerindeki etkisini araştırmak amacıyla Birleşik Krallık'ta ikamet eden Müslüman erkeklerle bireysel yarı yapılandırılmış ve derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın bulguları, özellikle savunmasız ve engelli Müslümanlara yönelik İslamofobik şiddet eylemlerinin, Birleşik Krallıktaki Müslüman erkeklerin evrensel veya Batılı ilke ve değerlere olan inançları üzerinde zararlı bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymuştur. Müslüman erkekler, olaylara seyirci kalanları, savunmasız ve engelli mağdurları korumadıkları için sert bir şekilde kınayarak "seyirci kalma hissizliği" ile toplumsal değerler arasında bağlantı kurmuşlardır. Son olarak katılımcılar, çocuklarının eğitiminde İslami değerlerin önemini vurgulamışlardır.

Anahtar Kelimeler: İslamofobi, Değerler, Müslüman Erkekler, Savunmasız Mağdurlar, Seyirci Kalma Hissizliği
Cilt 21, No 46, 425 - 449, Aralık 2023
Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.