Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 33

CİLT  15

Haziran 2017

MAKALE  5

Batı'da Sosyal Çevre ve Din, Danimarka'da Müslüman Türk Toplumu

Yazar: Ahmet Onay

Bu makalede, Danimarka'da yaşayan Türk toplumu dikkate alınarak, Batı'da sosyal çevre ve dindarlık konusu araştırılmaktadır. Bu amaçla, kitap, makale, gazete ve diğer elektronik kaynaklarda Türk toplumu ve genel olarak da Müslümanlar ile ilgili konuya ilişkin veriler toplanmış ve analiz edilmiştir. Güçlü aile bağları ile doğup büyüdükleri ülkeden getirdikleri geleneklere karşı birey merkezli Batı hayat tarzı ve yabancılara karşı uygulanan sıkı düzenlemelerin, Danimarka'da yaşayan Türk toplumu için kendine has bir sosyal çevre oluşturduğu görülmektedir. Söz konusu sosyal çevre üç dönem halinde ele alınmıştır. Birinci ve ikinci dönemden veya kuşaktan sonra, üçüncü kuşak (özellikle kızlar) arasında yüksek öğretime büyük önem verildiği görülmektedir. Bu dönemde politika, eğitim, iş hayatı, tıp hukuk, mühendislik ve medya gibi alanlarda üçüncü kuşağın yer aldığı gözlenmektedir. Bu kuşak Danimarka kültürüyle yetişmekte ve birinci dilleri de Danca'dır. Onlar Danimarka sistemi içinde Danimarka'nın dilini, kavramlarını, kurumlarını vs. kullanmaktadır. Bu dönemde Türk toplumunun dini organizasyonlarındaki gelişme iki temel alanda görülmektedir. Bunlardan birincisi daha büyük binalar alarak onları cami ve yanında sosyal faaliyet alanı olarak kullanmaktır. Diğeri ise özel okullara açmak suretiyle zorunlu müfredat yanında İslam'ı ve Türkçeyi öğretmektir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal çevre, Müslüman Türkler, cami, imam, özel okul
Cilt 15, No 33, 139 - 176, Haziran 2017
Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi