Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

Ahmet Onay

SAYI 33

CİLT  15

Haziran 2017

MAKALE  5

Batı'da Sosyal Çevre ve Din, Danimarka'da Müslüman Türk Toplumu

Yazar: Ahmet Onay

Bu makalede, Danimarka'da yaşayan Türk toplumu dikkate alınarak, Batı'da sosyal çevre ve dindarlık konusu araştırılmaktadır. Bu amaçla, kitap, makale, gazete ve diğer elektronik kaynaklarda Türk toplumu ve genel olarak da Müslümanlar ile ilgili konuya ilişkin veriler toplanmış ve analiz edilmiştir. Güçlü aile bağları ile doğup büyüdükleri ülkeden getirdikleri geleneklere karşı birey merkezli Batı hayat tarzı ve yabancılara karşı uygulanan sıkı düzenlemelerin, Danimarka'da yaşayan Türk toplumuiçin kendine has bir sosyal çevre oluşturduğu görülmektedir. devamını oku

SAYI 18

CİLT  7

Aralık 2009

MAKALE  3

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Camilerin Finansmanı

Yazar: Ahmet Onay

Bu makalede camilerin yapımı, bakımı ve görevli ücretlerinin ödenmesi konuları araştırılmıştır. Makalede tarihî arka plân göz önünde bulundurularak, söz konusu cami giderlerinin finansmanının dinî ve pratik temelleri incelenmiştir. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, cami dernekleri ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın cami giderlerinin finansmanındaki rolleri ele alınmıştır. Bu yapılırken, Cumhuriyet döneminde camilerin finansmanına ilişkin uygulamalar ve gelişen hukukî çerçee ortaya konularak yapılması gereken bazı hususlara dikkat çekilmiştir. devamını oku

SAYI 12

CİLT  4

Aralık 2006

MAKALE  7

Cami Eksenli Din Hizmetleri

Yazar: Ahmet Onay

Bu çalışmada, imam-hatip ve müezzin-kayyımlar tarafından yürütülen cami eksenli din hizmetleri ele alınmıştır. Türkiye'nin farklı bölgelerinde yer alan on ilde yapılan alan araştırmasıyla, imam ve müezzinlerin cami içinde ve cami dışında yürüttükleri din hizmetlerinin neler olduğu araştırılmıştır. Araştırma sonuçları; imam ve müezzinlerin camide namaz kıldırma dışında fazla bir iş yapmadıkları şeklindeki kanaatin yanlış olduğunu, bilakis onların görev için diğer memurlardan daha fazla zaman hrcadıkları ve cami eksenli din hizmetleriyle yaptıkları iş bakımından da toplumsal kültürün devamı, ahlâki değerlerin korunması ve toplumsal bütünlüğün sağlamlaştırılması bakımından önemli görevler yürüttüklerini ortaya koymuştur. devamını oku

SAYI 1

CİLT  1

Ocak 2003

MAKALE  8

Mezun Oldukları Liselere Göre Üniversite Öğrencilerinin Dindarlık Düzeyleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Hizmetlerine ve Dinî Gruplara Yönelim Durumları

Yazar: Ahmet Onay

Bu makalede, üniversite öğrencilerinin mezun oldukları liselere göre dindarlık seviyeleri, Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) hizmetlerine ve dinî gruplara yönelim düzeyleri belirlenmiştir. Araştırmada ayrıca, dindarlık seviyeleri, Diyanet İşleri Başkanlığı hizmetlerine ve dinî gruplara yönelim düzeyleri arasındaki ilişki ele alınmıştır. Araştırma, Ankara ve Erciyes üniversitelerine bağlı 23 fakülte ve yüksek okuldan, 1149 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Analizlerden elde edilen sonçlar, İmam Hatip Lisesinden gelen öğrencilerin dinî yönelimleri ile dinî grup yönelimlerinin yüksek; Özel Liselerden gelen öğrencilerin de dindarlık puanlarının, Diyanet ve dinî grup yönelimlerinin düşük olduğunu göstermektedir. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.