Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 13

CİLT  5

Haziran 2007

MAKALE  1

Darülfünun İlahiyat Fakültesi, Fakülte Meclisi'nin Kurulması ve İlk Meclis Zabıtları (1911-1912)

Yazar: Ali ARSLAN

Osmanlı Devleti'nde modernleşme hareketi neticesinde Avrupa tarzında bir üniversite Darülfünun adıyla 1845 yılında kuruldu. 1900 yılana kadar üç kez fasılalarla açılıp kapanan üniversite, bu tarihten itibaren eğitimine aralıksız devam etti. 1900 senesinde aynı zamanda İlahiyat Fakültesi (Ulum-ı Şeriye) bölümü de hizmete girdi. İstanbul Üniversitesi'nin ikinci kez yeniden yapılandırılması döneminde akademik ve bilimsel özgürlüğün geliştirilmesi amacıyla fakülte ve meclisleri de yeniden düzenlendi. Bu kapsamda İlahiyat Fakültesi Meclisi de 24 Aralık 1911 senesinde çalışmalarına başladı. Bilindiği kadarıyla bu meclis ve bu meclise ait zabıtlar, Türk yüksek öğretiminde bu kapsamdaki ikinci örneği teşkil etmektedir.

Anahtar Kelimeler: İlahiyat Fakültesi, İlahiyat, İstanbul Üniversitesi, Eğitim
Cilt 5, No 13, 9 - 36, Haziran 2007
Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi