Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 26

CİLT  11

ARALIK 2013

MAKALE  7

Erken Çocukluk Dönemi Din Eğitimine Çoğulcu Bir Yaklaşım: 'Gift to the Child'

Yazar: Cemil Oruç

Çocukluk dönemi din eğitimi birçok ülkede farklı gerekçelerle tartışılmaktadır. Bu dönemde din eğitiminin gerekli olup olmadığına, eğer gerekli ise hangi yöntemlerle verilmesine bağlı olarak birçok bakış açısı söz konusudur. Konuyla ilgili tartışmalar devam ederken İngiltere'de okul öncesi ve ilkokul döneminde din eğitimine yeni bir bakış açısı kazandırmak amacıyla 'Gift to the Child' yaklaşımı geliştirildi. Bu yaklaşımda erken çocukluk döneminde din eğitiminin çoğulcu bir toplumda mümkün hatta gerekli olduğu savunulur. Araştırma projeleri çerçevesinde şekillenen bu yaklaşım çocuğu fırsat verildiğinde kendi teolojilerini üretebilecek yetkin bireyler olarak ele alır. Bu çalışma, projelerin uygulama sürecini, çocukların din eğitiminin temel prensiplerini ve bu süreçte edinilen eğitimsel kazanımları açıklayarak diğer eğitimsel yaklaşımlarla karşılaştırmayı hedefler.

Anahtar Kelimeler: Çocuğun Din Eğitimi, Gift to the Child, Fenomenolojik Din Eğitimi
Cilt 11, No 26, 227 - 228, ARALIK 2013
Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi