Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 4

CİLT  1

Ekim 2003

MAKALE  1

Fen Eğitiminin Amaçlarında Değişen Değerler: Fen - Teknoloji - Toplum

Yazarlar: Salih ÇEPNİ, Ahmet BACANAK, Mehmet KÜÇÜK

Fen öğretiminin en temel amacı, fen okuryazarı bireylerin yetiştirilmesidir. Bu yeterlik, öğrencilere Fen-Teknoloji-Toplum (FTT) eğitimiyle kazandırılmaktadır. Bu eğitimin en önemli amacı, bireylere; yüksek seviyeli düşünme, yüksek zihinsel beceriler, yaratıcılık, ahlaki değerler ve değerlerin açıklanması, evrensel görüş, karar verme ve problem çözme kapasitesi, fen, teknoloji ve toplum arasındaki etkileşimi anlama ve teknolojik ve bilimsel etkinlikleri değerlendirme gibi yeterlikleri kazandırmaktır.

Fakat, ülkemiz için oldukça yeni bir kavram olan "fen okuryazarlığının" anlamının ve felsefî gelişim sürecinin açık bir şekilde ortaya konulmasına ihtiyaç vardır. Bu makalede, fen okuryazarlığının anlamı, fen okuryazarı bir bireyin özellikleri, fen okuryazarlığının felsefî temeli, FTT hareketi, geleneksel ve FTT öğrenme ortamının özellikleri ile fen okuryazarı öğrencilerin yetiştirilmesinde öğretmenin rolü konuları değerler eğitimi kapsamında tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Fen Eğitimi, Fen Okuryazarlığı, Fen-Teknoloji-Toplum, Öğretmen Rolü, Fen Eğitimi ve Değerler
Cilt 1, No 4, 7 - 29, Ekim 2003
Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.