Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 9

CİLT  3

Ocak 2005

MAKALE  1

Hayata Anlam Vermede Dinî Değerlerin ve Din Öğretiminin Rolü

Yazar: Adem AKINCI

Hayata anlam verme, insanın kendisi, yaşadığı dünya ve etrafındaki âlem hakkında arayışlarına tatminkâr cevaplar bulmasını ifade etmektedir. Bu arayışlara olumlu cevaplar bulan insan için hayatın bir değeri olmaktadır. Hayatta olumlu bir anlam bulamayanlar, anlamsızlık duyguları içerisinde olumsuz tavırlar sergileyebilmektedir. İnsanın özellikle metafizik konulardaki arayışlarına cevap verme ve hayatını şekillendirecek değer yargıları ortaya koyma yönüyle din, anlam arayışlarını tatmin etmede önemli bir rol üstlenmektedir. Vahiy yoluyla gelen bilgi, kaynağının kutsal olması sebebiyle güvenilir ve tatmin edici bir niteliğe sahiptir. Öğretim faaliyetleri bireyi bütün yönleriyle geliştirmenin yanında, ihtiyaçlarını karşılamayı da hedeşer. Hayata anlam verme insanın önemli bir ihtiyacı olduğuna göre, öğretim faaliyetlerinde bu düşünceye yer vermenin gerekliliği kabul edilmelidir. Dinin hayata anlam verme bakımından rolü düşünülürse, din öğretimi bu konuda önemli bir katkıda bulunabilir. Böylelikle din öğretimi, genel öğretimin hedeşerini gerçekleştirmesine de yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Anlam, Anlam Arayışı, Hayata Anlam Verme, Din Öğretimi
Cilt 3, No 9, 7 - 24, Ocak 2005
Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.