Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 7-8

CİLT  2

Ekim 2004

MAKALE  6

Hoşgörü, Vicdan ve Dayanışma: Ahlak ve Din Eğitiminde Küreselleşen Kavramlar

Yazar: Oddbjørn LEIRVIK

Küreselleşmenin önemli bir yönü de küreselleşen kavramların kültürler arasında serbestçe dolaşmasıdır. Hoşgörü, özgürlük ve demokrasi gibi kavramlar gökten düşüvermiş değildir. Küreselleşmiş kavramların ardında, değişim gündemine sahip insanlar vardır. Fakat, kavramlar bir kez yerleştiklerinde, insanların zihinlerinde ve gerçek dünyada kendi başlarına bir farklılık meydana getirebilirler. Bu makale; hoşgörü, vicdan ve dayanışma kavramlarının okullardaki dini ve ahlakı eğitimle ilişkisini tartışmaktadır. Bir bütün olarak değerlendirildiklerinde, bu kavramların değerler eğitiminin kişisel, ilişkisel ve siyası boyutlarını nasıl birleştirdiğini göstermeye çalışacağım. Çalışmanın kapsamı her ne kadar küresel nitelikli olsa da özellikle Mısır bağlamına dikkat çekilecektir.
Anahtar Kelimeler: Küreselleşen Kavramlar, Hoşgörü, Eğitimi, Mısır'da Din Eğitimi, Dayanışma
Cilt 2, No 7-8, 147 - 167, Ekim 2004
Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi