Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 35

CİLT  16

Haziran 2018

MAKALE  6

Kur'an-ı Kerim Fihristinin Değer Odaklı Analizi

Yazar: Mevlüt GÜNDÜZ

Bu araştırmanın amacı, çok sayıda materyal arasından en köklü ve yazınsal metin olan ve değişmez bilgilerle dolu Kur'an-ı Kerim'in değer eğitimi bağlamında önemine vurgu yapmaktır. Bu araştırmada, nitel araştırma metodolojisi içerisinde yer alan dokü- man inceleme yönteminden yararlanılmıştır. Doküman analizi yapılırken Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "Kur'an-ı Kerim Fihristi ve Meali" esas alınmıştır. Buna göre Kur'an-ı Kerim'de vurgulanan değerler tasnif edilmiş ve değerler eğitimi bağlamında analizi yapılmıştır. Değerler; yardımseverlik, adalet, hoşgörü, güven, sevgi, saygı, doğruluk, sorumluluk, vicdan, onur- şeref, çalışma- başarı ve sabır olarak toplamda 12 değer olarak ele alınmıştır. Elde edilen bulgulardan yola çıkarak; Kur'an-ı Kerim'de evrensel nitelikli değerlere daha çok vurgu yapıldığı görülmüştür. Sonuç olarak çalışmada farklı değer sınıflandırmalarına da yer verilerek, Kur'an-ı Kerim'in referans alındığı yeni bir değer sınıflandırılması yapılmıştır. İnsanlar farklı kültür ve toplumlarda din, dil, ırk ayrımı gözetip farklı değerler benimsese de Kur'an-ı Kerim evrensel değerler bağlamında, sadece Müslümanlara değil tüm insanlığa yol gösteren ve rehberlik eden ilahi bir kitaptır.

Anahtar Kelimeler: Değer, Değerler eğitimi, Kur'an-ı Kerim
Cilt 16, No 35, 159 - 182, Haziran 2018
Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.