Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 6

CİLT  2

Nisan 2004

MAKALE  5

Modern Japonya'da Konfüçyen Felsefî Değerler

Yazar: Mie SHÎGEMÎTSU

Japonya, tarih boyunca yeni yabancı fikirler ülkeye girdiğinde karmaşık bir ayıklama ve uyum süreci takip etmiştir. Bu süreç Japonya'ya M.O. beşinci yüzyıl civarında giren Konfüçyen felsefî değerlere de uygulanmıştır. Bu değerlerden bazıları Japon bağlamına uymaları için yerli fikirlerle harmanlanmıştır. Bu makalede, Konfüçyen felsefî değerlerin modern Japonya bağlamında oynadıkları rol incelenmektedir. Bu çalışma, Japonya'nın tarihi, eğitimi vo ekonomisiyle ilgili belgelere dayanmaktadır. Her ne kadar birçok Japon, davranışlarının doğasını farketmemiş olsa da Konfüçyen felsefî değerlerin bugünkü Japonya'da önemi olmaya devam ettiklerini örnekler üzerinden gösteren makale, değişik bağlamlardaki değerlerin ve davranışların karşılaştırılması suretiyle bilinçli ya da bilinçsiz olarak birçok Japon'un Konfüçyen felsefî değerlere özgü ahlâkî kuralları iakip ettiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Konfüçyenizm, Japonya, Konfüçyen Değerler, Ahlâk Kuralları
Cilt 2, No 6, 97 - 113, Nisan 2004
Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi