Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 27

CİLT  12

Haziran 2014

MAKALE  12

Montessori Eğitiminin Çocuklarda Sorumluluk Alma, Sırasını Bekleme, Başladığı İşi Bitirme Becerisine Etkisinin Değerlendirilmesi

Yazarlar: Özden KUŞÇU, Yağmur BOZDAŞ, S. Sunay YILDIRIM DOĞRU

Bu çalışmada Montessori eğitiminin çocuklarda sorumluluk alma, sırasını bekleme, başladığı işi bitirme, becerisine etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemini Konya Selçuk Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, İhsan Doğramacı Uygulama Anaokuluna devam eden 4-6 yaş aralığındaki 30 deney 30 kontrol grubu olmak üzere 60 çocuk oluşturmaktadır. Çalışmada sorumluluk alma, sırasını bekleme ve başladığı işi bitirme olmak üzere üç beceri ile ilgili "Sırasını Bekleme, Sorumluluk Alma ve Başladığı İşi Bitirme Değerlendirme Formu" kullanılmıştır. Araştırma verileri gözlem ve görüşme tekniği ile toplanmıştır. Araştırma sonucunda Montessori grubu ile kontrol grubu arasında anlamlı düzeyde fark bulunmuştur. Sonuç olarak Montessori eğitimi alan çocukların geleneksel eğitim alan çocuklara göre "sırasını bekleme, sorumluluk alma ve başladığı işi bitirme" davranışlarını daha sık sergiledikleri görülmüştür. Bu doğrultuda farklı eğitim yaklaşımlarının okul öncesi çocukların eğitimine yeni bir bakış oluşturabileceği söylenebilir. Erken çocukluk eğitiminde davranış kazandırma açısından faklı yaklaşımlara yer verilebilir.

Anahtar Kelimeler: Montessori, Sırasını bekleme, Sorumluluk alma, Başladığı işi bitirme, Okul öncesi
Cilt 12, No 27, 307 - 322, Haziran 2014
Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.