Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 40

CİLT  18

Aralık 2020

MAKALE  2

Norveç'te Din Eğitimi

Yazar: Zehra GELİCİ

Bu makalede Kuzey Avrupa ülkelerinden Norveç'te din eğitimi konusu ele alınmış, ülkedeki din eğitimi sistemi, aralarında Müslümanların da bulunduğu Norveç'te yaşayan farklı gruplar tarafından nasıl değerlendiriliyor sorusuna cevap aranmıştır. Ülkemizde Norveç'te din eğitimi ile ilgili pek fazla kaynak bulunmamaktadır. Bu çalışmayla Norveç'teki mevcut din eğitiminin durumu ortaya konarak özellikle karşılaştırmalı eğitim çalışmaları için katkı sağlamayı hedeflemekteyiz. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Çalışmada ayrıca geçmişten günümüze Norveç'te din eğitimine etki eden siyasi yapı, din devlet ilişkileri, dini çoğulculuk gibi konularda bilgiler sunulmuştur. Devamında Norveç eğitim sistemi ve bu sistem içinde ülkedeki din eğitimi, din eğitiminin tarihi arka planı, din eğitiminin hedefleri, müfredat programı ve ülkedeki din dersi tartışmaları üzerine oluşan problemler ortaya konmuş ve yorumlanmıştır. Araştırmanın sonucunda Norveç'te nasıl bir din eğitimi modeli uygulandığı detaylı bir şekilde ortaya konmuş olacaktır. Sonuç olarak ülkedeki mevcut din eğitimi modelinden Hümanistlerin, Müslümanların ve diğer azınlıkların memnun olmadığı yargısına varılmıştır

Anahtar Kelimeler: Din eğitimi, Norveç, Eğitim sistemi
Cilt 18, No 40, 45 - 76, Aralık 2020
Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi