Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 39

CİLT  18

Haziran 2020

MAKALE  3

Öğrenci ve Mezunlarının Perspektifinden İmam Hatip Liselerinin Değerlendirilmesi

Yazarlar: Ömer Alper KARASUBAŞI, Uğur AKIN, Nail YILDIRIM

Bu araştırma, imam hatip lisesi öğrencilerinin bu okulları tercih sebepleri, hedefleri, okullarından beklentileri ve memnuniyetleri ile öğrenci ve imam hatip lisesi mezunlarının çeşitli konulardaki görüşlerini belirlemek amacıyla karma yöntemle yürütülmüştür. Araştırmada İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin Bu Okulları Tercih Nedenleri, Okuldan Beklentileri ve Memnuniyetleri Anketi, İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin Çeşitli Konulardaki Görüşleri Görüşme Formu ve İmam Hatip Lisesi Mezunlarına Göre İmam Hatip Liselerinin Dünü, Bugünü ve Yarını Anketi olmak üzere üç farklı veri toplama aracı öğrenci ve mezunlardan oluşan üç farklı çalışma grubuna uygulanmıştır. Verilerin analizinde frekans, ortalama ve yüzdelik gibi nicel betimsel analizler ile içerik analizi kullanılmıştır. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında yürütülen araştırmanın sonuçlarına göre, öğrenciler imam hatip liselerini ailelerinin yönlendirmesi neticesinde tercih etmişlerdir. Bunun yanında, imam hatip liselerini tercih sebeplerine, istediği okula yerleşememe olarak ifade edilebilecek bir sebep eklenmiştir. Öğrencilerin beklentileri dinî bilgileri edinmeye yöneliktir. Aldığı eğitim sonrasında din görevlisi/ilahiyatçı olmak isteyen öğrenciler ise azınlıkta kalmıştır. Eğitim-öğretimin kalitesinin artırılması gerektiğini belirten öğrenciler, imkânları olsa bu okulu tercih etmeyeceklerini ve yönetim uygulamalarında çeşitli değişiklikler olması gerektiğini belirtmişlerdir. Öğrencilerin imam hatip lisesinde okumayı dinî/millî/manevî değerler çerçevesinde ifade ettikleri görülmüştür. Öğrenciler, imam hatip liselerinin dinî eğitim görmek anlamına geldiğini düşünmektedir. İmam hatipli olduklarını toplum içerisinde ifade edebildiklerini belirten öğrenciler, toplumun kendilerinden beklentilerinin olumlu yönde olduğunu düşünmekte, dinî/millî/manevî değerleri temsil eden şahsiyetleri örnek/ rehber olarak görmektedirler. Onlara göre, dünya sorunları içerisinde çözülmesi gereken öncelikli sorunlar dinî/ahlâkî sorunlar ile insanî sorunlardır. Mezunların kendi öğrencilik dönemlerini olumlu kavramlarla, günümüzü ise daha olumsuz kavramlarla ifade ettikleri, geleceğe dair daha ümitli oldukları görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Din eğitimi, İmam Hatip Liseleri, İmam Hatiplilik
Cilt 18, No 39, 65 - 105, Haziran 2020
Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.