Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 7-8

CİLT  2

Ekim 2004

MAKALE  1

Öğretmen ve Müfredat Ekseninde KKTC'de Örgün Din Öğretimi

Yazar: Talip ATALAY

Kıbrıs Türkleri'nin örgün eğitiminde din dersleri bütün okullarda 1950'lere kadar yer almış, ancak ilkokullar dışında, ortaokul ve liselerde 1976'ya kadar okutulmamıştır. KKTC'de 1982 yılından bu yana zorunlu ders olmasına rağmen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi'nin branş öğretmeni yoktur. Bu eksikliğin giderilmesi için ilgili bakanlığın herhangi bir çabası da gözlenmemektedir. Ortaöğretim kurumlarında derslere Türkiye'den gelen ve KKTC camilerinde görev yapan din görevlileri girmektedir. Liselerde ise, dersler büyük ölçüde başka bir branştan öğretmenler taafından doldurulmakta ve genellikle ders dışı konular işlenmektedir.

Anahtar Kelimeler: KKTC, Din Öğretimi, Kıbrıs, Din Görevlisi
Cilt 2, No 7-8, 7 - 40, Ekim 2004
Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.