Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI29-Ek-Özel

CİLT  13

Haziran 2015

MAKALE  17

Ortaöğretim Öğrencilerinin Değer Yönelimleri

Yazarlar: İbrahim KISAÇ, Zülfü TURAN

Bu çalışmanın amacı lise öğrencilerinin değerlerini okul türleri, sınıf düzeyleri ve cinsiyete göre incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Düzce Anadolu Öğretmen Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesine devam eden 9. ve 12. sınıf öğrencilerinden tesadüfen seçilen 177 erkek ve 124 kız öğrenci oluşturmuştur. Öğrencilerin değerlerini belirlemek için Allport-Vermon-Lindzey Değerler Ölçeği kullanılmıştır.

Araştırmada elde edilen sonuçlara göre, Anadolu Öğretmen Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri, politik değerlere Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden daha fazla önem vermektedir. Anadolu İmam Hatip ve Anadolu Öğretmen Lisesi öğrencileri, Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinden daha fazla dini değerlere önem vermektedir. Bulgular sınıf düzeyleri açısından incelendiğinde, 9. sınıf öğrencilerinin bilimsel ve estetik değerleri 12. sınıf öğrencilerinden anlamlı olarak daha fazla tercih ettikleri görülmüştür. 12. sınıf öğrencilerinin ise, dini değerleri 9. sınıf öğrencilerinden daha fazla tercih ettikleri ortaya çıkmıştır. Verilerin cinsiyete göre analiz sonuçlarına bakıldığında, erkek öğrencilerin bilimsel ve politik değerleri anlamlı bir şekilde kız öğrencilerden daha çok tercih ettikleri görülmüştür. Diğer taraftan, kız öğrencilerin ise dini değerleri erkek öğrencilerden daha çok tercih ettikleri belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Değerler, Lise öğrencileri
Cilt 13, No 29-Ek-Özel, 495 - 509, Haziran 2015
Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi