Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 5

CİLT  2

Ocak 2004

MAKALE  4

Osmanlı Döneminde Robert Kolej ve Mekteb-i Sultani (Galatasaray Lisesi)deki Din Eğitimine Karşılaştırmalı Bakış

Yazar: Emine KESKİNER

Bu çalışmada, ülkemizde Amerikan ekolünün temsilcisi olan Robert Kolej ile Fransız ekolü olan Mekte-i Sultani (Galatasaray Lisesi)nin Osmanlı dönemindeki din eğitimi uygulamaları değerlendirilmeye çalışılmıştr. Değerlendirme kapsamında öncelikle her iki okulun dine bakış açısına yer verilmiş, ardından bu bakış açılarının pratiğe nasıl yasıdığı üzerinde durulmuştur. Her iki okulun da öğretmen unsuru ve din dersleri ayrı ayrı değerlendirmeye alırken, Robert Koleji ile ilgili bölümde ibadet boyutuyla ilgili malzemelerin yeterince olmaması nedeniyle ibadet eğitimi ayrı başlık altında değerlendirilmemiş, aynı şekilde Mekteb-i Sultani ile ilgili bölümde de, din eğitiminin fikri boyutunun belirgin olmaması nedeniyle bu konu için ayrı bir başlık atılmamıştır. Osmanlı toplumunun tüm etnik ve dini kesimlerinden öğrencilerin bu okullara devam ettiği dikkate alınırsa, her iki okuldaki din eğitimi uygulamalarının önemi daha kolay anlaşılaaktır.

Anahtar Kelimeler: Robert Kolej, Mekteb-i Sultani, Galatasaray Lisesi, Din Eğitimi
Cilt 2, No 5, 57 - 80, Ocak 2004
Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi