Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 10

CİLT  3

Temmuz 2005

MAKALE  6

Savater'e Göre Eğitim ve Özgürlük

Yazar: Zekeriyya ULUDAĞ

Bu çalışma insanoğlunun binlerce yıldan beri eğitim faaliyeti hakkında bir kez daha düşünme çabası içerisinde olacaktır. Çalışma boyunca bir tarafta insanın kendisiyle özdeşleşen ve davranışlarının değiştirilmesi anlamına gelen eğitim, diğer tarafta onun iradesini, isteklerini, arzularını, düşünce ve eylemlerini ifade eden özgürlüğü ele alınmıştır.

İnsanın varlığından asla ayrı düşünülemeyen ve birbiriyle çelişiyor gibi görünen bu iki kavrama çağdaş İspanyol eğitim felseficisi Fernando Savater'in iki eseri vasıtasıyla bakmaya çalıştık. Onun eğitim ve özgürlük hakkındaki kanaatlerini ortaya koyarken düşüncesinin tarihsel çerçeve içerisindeki benzerlik ve farklılıkları göstermeye gayret ettik. Bir başka ifade günümüz medeniyetinin kaynağı olan Batı düşüncesinin, bir temsilcisi vasıtasıyla da olsa, bizim dünyamızda tanınmasını ve bilinmesini istedik.

Anahtar Kelimeler: Özgürlük, Otorite, Ahlâk, Haysiyet Modeli, Eğitici Otorite
Cilt 3, No 10, 91 - 112, Temmuz 2005
Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi