Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 16

CİLT  6

Aralık 2008

MAKALE  6

Serbest Piyasa Ahi Evranları: Anadolu'da Yükselen Yeni Kalkınma Ahlakı

Yazar: Ergün Yıldırım

Bu çalışmada küreselleşme ile gelen serbest piyasa modellerinin çoğulluklarından hareketle Anadolu'daki ekonomik yükselişin kalkınma ahlakı açıklanılmaya çalışılmaktadır. Bu çerçevede Anadolu'da, Kayseri örneğinde ortaya çıkan iktisadî kalkınmanın kadrocu gelenekten uzaklaşarak yerel, tarihsel, geleneksel ve dinsel temelleriyle uzlaşarak yeni bir ahlak temelinde yükseldiği ileri sürülmektedir. Sabri Ülgener'in iktisadî kalkınma ahlakı ile ilgili yaklaşımları bu konuda önemli temeller sağladığı gösterilecektir. Zihniyet açıklamalarıyla Weber'le benzerlikler taşımasına karşın, Ülgener, geleneğin dayanışma kültürünün deneyimlerinden hareket ederek dayanışma vurgulu açıklamalar yaparak farklılaşmaktadır.

Böylece çalışmamızda hem küresel serbest piyasa modellerinden biri olmaya aday potansiyel niteliği taşıyan Anadolu kalkınma ahlakının varlığı ileri sürülmekte hem de Sabri Ülgener'in sosyal teorisiyle toplumsal olgularımızı açıklamanın Weber'in Protestan Ahlakı tezinden daha geçerli olabileceği gerçeği ileri sürülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kalkınma ahlakı, Dayanışma, Kadrocu ekonomi, Serbest piyasa
Cilt 6, No 16, 131 - 142, Aralık 2008
Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi