Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 9

CİLT  3

Ocak 2005

MAKALE  3

Toplumsal ve Siyasî Arka Planlar Açısından İsrail'in Eğitim Sisteminde Dinin Yeri

Yazar: Z. Şeyma ARSLAN

Bu makalede İsrail'in dinî, kültürel ve siyasî yapısından başlanarak bunların etki alanında oluşan genel eğitim sistemi ve bu sistem içerisinde din eğitiminin yeri ele alınmakta, din eğitimiyle ilgili yeni yönelimler ve tartışma konularına değinilmektedir. Başka ülkelerden farklı ve kendine özgü olan İsrail okul sisteminde özellikle dinin okul sisteminde ve öğretim programlarında yer alışındaki farklılık dikkat çekmektedir. Bu çerçevede İsrail eğitim sisteminin tarihsel arka planı incelenerek geleneksel okullardan yeni okul türlerine geçiş ve bu arada partilere bağlı okulların açılışı ve bu sürecin zamanımıza kadar uzanan etkileri üzerinde durulmuştur. Okul kademeleri ve okul türleri içerisinde dinî eğitimin yeri ele alınmış, din eğitimi etrafında devam eden tartışmalar sosyal sınıf ayrımları, müfredatlar, finansman ve denetim alanlarında incelenmiştir. Yahudi olmayan dinî grupların eğitimi ve devam etmekte olan İsrail-Filistin sorunu sebebiyle bu alanda yaşanan sıkıntılara işaret edilmiştir. Makale, toplumsal sınışar ve din-devlet ilişkileri bakımından zamanımızdaki ülkelerden farklı bir profil ortaya koyan İsrail'in, bu ilişkiler ağında şekillenen eğitim yapılanmasına dair genel bir çerçeve sunmaya çalışmıştır.

Anahtar Kelimeler: İsrail, Din Eğitimi, Devlet Eğitimi, Siyonizm, Yahudilik
Cilt 3, No 9, 59 - 88, Ocak 2005
Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.