Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 47

CİLT  22

Haziran 2024

MAKALE  7

TRT EBA TV'deki Öğretim Videoları Değerler Eğitimine Ne Kadar Katkı Yapıyor?

Yazar: Fatma COŞTU

Millî Eğitim Bakanlığı na bağlı bir kanal olan TRT EBA TV'deki öğretim videoları aracılığıyla yayılan kök değerlerin ülke genelindeki tüm öğrenciler tarafından benimsenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, TRT EBA TV'de 5. sınıftan 8. sınıfa kadar fen bilimleri öğretim videolarında sunulan kök değerleri analiz etmektir. Çalışmada doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. TRT EBA TV'de 5. sınıftan 8. sınıfa kadar yayınlanan toplam 27 öğretim videosu analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, öğretim videolarının on kök değerden bazılarını kapsadığını, ancak hepsini kapsamadığını göstermiştir. Bununla birlikte, çalışma fen derslerinin soyut doğasına rağmen, kök değerlerin hepsi olmasa da çoğuna vurgu yapıldığını ortaya koymuştur. Bu da değerler eğitiminin fen disiplinlerine entegre edilmesinin mümkün olduğunu göstermektedir. Çalışma ayrıca, öğrencilerin on kök değeri edinmelerini geliştirmek için etkili yollar önermektedir.

Anahtar Kelimeler: Fen Eğitimi, Değerler Eğitimi, TRT EBA TV, Medya, Kök Değerler
Cilt 22, No 47, 189 - 211, Haziran 2024
Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.