Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 27

CİLT  12

Haziran 2014

MAKALE  4

Türk Atasözlerindeki Dinî ve Ahlakî Motiflerin Eğitim-Öğretim Ortamında Kullanılması

Yazar: Semra ÇİNEMRE

Bu çalışmanın amacı, içerisinde pek çok dinî ve ahlakî değer taşıyan Türk atasözlerinin eğitim-öğretim ortamında nasıl kullanılabileceğine dair içerik analizi yapmaktır. Bu amaç doğrultusunda, öncelikle belli başlı bazı atasözleri kaynakları taranarak dinî ve ahlakî unsur taşıyan atasözleri tespit edilmiştir. Daha sonra, tespit edilen atasözleri, ilettiği düşünülen dinî ve ahlakî değere göre tasnif edilmiştir. Atasözleri tasnif edilirken bahsi geçen değeri örnekleyebilme ve kaynağını aldıkları dinî referanslarla ilişkilendirilebilme özellikleri göz önünde bulundurulmuştur. Araştırma sonucunda atasözlerinin çok sayıda dinî ve ahlakî değer taşıdığı, bunun yanında; gerek eğitimsel özellikleri itibariyle, gerekse farklı yöntemlerin uygulanmasına elverişli olmaları yönüyle, eğitimöğretim ortamında, özellikle de din ve değerler eğitimi alanında başvurulması gereken önemli materyaller oldukları sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Atasözü, Dinî değer, Ahlakî değer, Değerler eğitimi, Eğitim-öğretim ortamı
Cilt 12, No 27, 99 - 122, Haziran 2014
Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi