Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 3

CİLT  1

Temmuz 2003

MAKALE  6

Türk Din Eğitiminde Öncü Bir İsim: Beyza Bilgin

Yazar: Alpaslan DURMUŞ

Prof. Dr. Beyza Bilgin, 1956'da başladığı "ilâhiyat" kariyerini "din eğitimi" alanında sürdüren ve din eğitimi alanında ilk profesör olarak bu yolculuğunu taçlandıran bir din eğitimcisidir. Bu makalede, Türkiye'de din eğitimi alanında yapılan üretimde önemli katkıları olmuş Beyza Bilgin'in hayatı, çalışmaları tanıtılmış ve kendisiyle yapılan bir görüşmeyle düşünceleri ve entelektüel serüveni sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Beyza Bilgin, Din Eğitimi, Türkiye.
Cilt 1, No 3, 145 - 168, Temmuz 2003
Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi