Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 6

CİLT  2

Nisan 2004

MAKALE  4

Türk Toplumunda Çocuğun Yetiştirilmesinde Annenin Rolü: Konya İli Örneği

Yazar: Brtan OZENSEL

Bu araştırmada, Türk toplumunda çocuğun yetiştirilmesinde annenin rolleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırmada uygulama sadece anneler üzerinde gerçekleştirilmiş, fakat çocuk yetiştirilmesinde babanın rolü, babadan beklentiler de annelere sorularak tespit edilmeye çalışılmıştır. Böylece annenin çocuk yetiştirmedeki işlevlerinin Türk toplumundaki boyutu, alan araştırması verileriyle tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmada her şeyden önce ebeveynin kendi aralarındaki ilişkilerde ciddî sorunların bulunduğu, ebeveyn çocuk arasındaki ilişkilerde bir dengeden söz etmenin çok fazla mümkün olmadığı, babaların çocuklarını yetiştirmede üstlerine düşen görevleri yerine getirmediği, çocuğun lürk toplumunda hâla bir yaşlılık sigortası olarak görüldüğü tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Anne Rolü, Baba Rolü, Aile İçi İletişim, Çocuk Eğitimi, Ahlâk Eğitimi, Ebeveyn
Cilt 2, No 6, 77 - 96, Nisan 2004
Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi