Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 25

CİLT  11

HAZİRAN 2013

MAKALE  3

Türkçe Eğitiminde Karagöz / Gölge Oyunları ile Değer Öğretimi

Yazarlar: Banu ÖZDEMİR, Tazegül DEMİR

Bu çalışmada değer eğitiminde yadsınamaz bir katkısı olacağı düşünülen, öğrencilerin dikkatini çeken Hacivat ve Karagöz oyunlarının dil ve değer / karakter eğitiminde kullanımına yönelik bir seçki ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırmada doküman incelemesi modeli kullanılarak basit seçkisiz örnekleme yöntemiyle gölge oyunları tespit edilmiş ve İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi (4.-8. Sınıflar) Öğretim Programı ve Kılavuzunda verilen değerlerden hareketle Türkçe öğretiminde Gölge oyunları kullanılarak değer aktarımına yönelik bir deneme yapılmıştır. Araştırma sonucunda gölge oyunlarının Türkçe öğretiminde değer aktarımı ve öğretiminde çok zengin bir kaynak özelliği gösterdiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Türkçe eğitimi, gölge oyunu, Hacivat, Karagöz, karakter eğitimi, değer öğretimi.
Cilt 11, No 25, 57 - 89, HAZİRAN 2013
Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.