Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 30

CİLT  13

Aralık 2015

MAKALE  5

Uluslararası İlahiyat Projesi ve Diyanet İşleri Türk- İslam Birliği (DİTİB)'nin Almanya'daki Din Hizmetlerine Katkısı

Yazar: Nurettin Gemici

1961 yılı itibarıyla Almanya'ya gerçekleşen işgücü göçünün ardından pek çok farklı sosyal problemler ortaya çıkmıştır. Bunların en önemlilerinden birisi de gerek işçilerin gerekse onların yakınlarının din eğitimi ihtiyaçlarının nasıl giderileceği konusudur. Bu konudaki çalışmalar maalesef oldukça geç bir tarihte başlamıştır. 1984 yılında resmen kurulan DİTİB (Diyanet işleri Türk İslam Birliği) bu sorunlara muhtelif çözümler üretmeye teşebbüs etmiştir. Bu çözüm arayışlarından birisi de yurtdışında yaşayan yurttaşlarımızın ve yakınlarının başta din eğitimi olmak üzere sosyal konularda yol göstericilik yapacak evsafta din görevlisi yetiştirme projesidir. Uluslararası İlahiyat Projesi olarak bilinen bu girişimle yurtdışında yaşayan lise mezunu gençlere Türkiye'de İlahiyat eğitimi aldırılması sağlanacaktır. Eğitim sonrası, çoğunluğu o ülke vatandaşı olan öğrenciler; yaşadıkları ülkelerde din görevlisi olarak istihdam edilecektir. Proje başlangıcı 2006 yılı olmakla birlikte oldukça mesafe kaydedilmiştir. Bu çalışmada ağırlıklı olarak Almanya'daki "Din Eğitimi"nin dünü, bugünü ve geleceği üzerinde bazı mütalaaların yanı sıra Uluslararası İlahiyat Projesi'nin uygulamasında karşılaşılabilecek olası zorluklar ve çözüm önerileri ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası İlahiyat Projesi, DİTİB, Din, Eğitim, Almanya, Türk kurumları
Cilt 13, No 30, 181 - 211, Aralık 2015
Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi