Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 9

CİLT  3

Ocak 2005

MAKALE  5

Uygulama ve Değerlendirme Ölçütleriyle Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kullanılabilecek Bir Öğretim Yöntemi Olarak Empati

Yazar: Yücel KABAPINAR

Empati kişinin kendisini bir başkasının yerine koyup onu duygu ve düşünce boyutlu anlama çabası olarak tanımlanmaktadır. Empati, nitelikli bir sınıf ve okul ortamı yaratmak için son derece önemlidir. Bu bağlamda araştırmalar, empatinin duyarlılık, hoşgörü, yardımlaşma, farklılığa rağmen karşı tarafın duruş noktasını anlama gibi önemli özellikleri gündeme getirdiğini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda çağdaş gelişmiş ülkelerde empati, sosyal bilgiler öğretimi çerçevesinde öğrencilerde geliştirilmesi hedeşenen becerilerden biri olarak öğretim programlarında yer bulmuştur. Buna karşılık yakın zamanlara dek empati, Türk sosyal bilgiler programında yer almamıştır. Ülkemiz millî eğitim sisteminde son dönemde ayak sesleri duyulan ve çok geniş kapsamlı değişiklikleri gündeme getireceği anlaşılan yapısal dönüşüm, empatiyi geliştirilmesi gereken beceriler listesine eklemiştir. Bu çalışma, farklı ilköğretim sınışarında uygulanan ve farklı sosyal konular merkezinde gelişen empati etkinliklerinin değerlendirilmesi temelinde olacaktır. Öncelikle empati etkinliklerinin nasıl hazırlanacağı ve uygulanacağı üzerinde durulacaktır. Bundan başka öğrencilerin ürün örnekleri eşliğinde, empatilerin değerlendirilmesinde kullanılacak ölçütler de tanıtılacaktır. Son olarak da öğrencilerin kendilerini değerlendirmelerinde kullanılmak üzere Empati Ürünü Öz Değerlendirme Formu ile öğretmenlerin öğrencilerini değerlendirmeleri için Grup Değerlendirme Formu ekte sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Empati, Duyarlılık, İlköğretim, Sosyal Bilgiler, Hayat Bilgisi
Cilt 3, No 9, 119 - 142, Ocak 2005
Son Sayı

© 2014  Web sitenin tüm hakları Değerler Eğitimi Merkezi'ne aittir.