Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 4

CİLT  1

Ekim 2003

MAKALE  2

Yetişkinlere Göre Yetişkin Din Eğitimi

Yazar: Hasan DAM

Bu makalede yetişkinlerin, yürütülmekte olan yetişkin din eğitimi etkinliklerine ve yetişkin din eğitimcisi rolünü üstlenen din görevlilerinin yeterliliklerine ilişkin görüşleri ve beklentileri ele alınmıştır. Araştırma Samsun'da bulunan 435 kişiden oluşan bir örneklem grubu üzerinde yapılmıştır. Araştırmada genel olarak yetişkinlerin dindarlık algılarının yüksek olduğu, ibadetleri yerine getirme oranlarında farklılıklar olduğu ve önemli ölçüde öğrenim gereksinimi duydukları, bunun yanında din görevlilerini meslekî bakımdan, insan ilişkileri ve eğitim metotları açısından yeterli bulmadıkları ve mevcut yetişkin din eğitimi uygulamalarını oldukça yetersiz buldukları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yetişkin Din Eğitimi, Yaygın Din Eğitimi, Halk Eğitimi, Din Görevlileri, Yetişkinler
Cilt 1, No 4, 31 - 54, Ekim 2003
Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi