Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

Abdurrahman HENDEK

SAYI 43

CİLT  20

Haziran 2022

MAKALE  8

Avrupa Din Eğitimi Politikası

Yazar: Abdurrahman HENDEK

Avrupa'daki devlet okullarındaki din eğitimi, ilgili uluslararası insan hakları sözleşmelerinde ifade edilen ve ilgili davalara bakan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi uluslararası mahkemelerin içtihatlarına uygun olmalıdır. Ayrıca, özellikle son yıllarda Avrupa Konseyi ve Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı gibi uluslararası kuruluşlar okullarda din eğitimi ile ilgili tavsiyeler, yönergeler ve referans kitaplar yayınlamıştır. Tutarlı ve homojen bir Avrupa din eğitimi politikasının ortaa çıktığını iddia etmek için erken olmakla beraber, en azından bu yönde bir eğilimin olduğu söylenebilir. devamını oku

SAYI 38

CİLT  17

Aralık 2019

MAKALE  3

İngiltere'de Müslüman Ailelerin Ev Okulu Tecrübeleri ve Türkiye'de Ev Okulunun İmkânı

Yazar: Abdurrahman HENDEK

Bu makale İngiltere'de Müslüman ailelerin "ev okulu" (home schooling) tecrübelerini incelemeyi amaçlamaktadır. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasının kullanıldığı çalışmada İngiltere'de ev okulunun ne olduğu, Müslüman aileler tarafından nasıl ve niçin uygulandığı sorularının cevapları aranmıştır. Bunun için, İngiltere'de ev okulunu tercih eden Müslüman ailelerle mülakatlar yapılmış, bunun yanında ilgili literatür, Müslüman ev okulu derneklerinin yayınları ve ev okulu tecrübelerini nternet üzerinden paylaşan ailelerin blogları incelenmiştir. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi