Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının http://dergipark.gov.tr/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

Abdurrahman HENDEK

SAYI 38

CİLT  17

Aralık 2019

MAKALE  3

İngiltere\'de Müslüman Ailelerin Ev Okulu Tecrübeleri ve Türkiye\'de Ev Okulunun İmkânı

Yazar: Abdurrahman HENDEK

Bu makale İngiltere'de Müslüman ailelerin "ev okulu" (home schooling) tecrübelerini incelemeyi amaçlamaktadır. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasının kullanıldığı çalışmada İngiltere'de ev okulunun ne olduğu, Müslüman aileler tarafından nasıl ve niçin uygulandığı sorularının cevapları aranmıştır. Bunun için, İngiltere'de ev okulunu tercih eden Müslüman ailelerle mülakatlar yapılmış, bunun yanında ilgili literatür, Müslüman ev okulu derneklerinin yayınları ve ev okulu tecrübelerini nternet üzerinden paylaşan ailelerin blogları incelenmiştir. devamını oku

Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi