Değerler Eğitimi Dergisi olarak Dergipark sistemine geçmiş bulunmaktayız.
Yeni makale başvurularının https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Değerler Eğitimi Dergisi

SAYI 43

CİLT  20

Haziran 2022

MAKALE  8

Avrupa Din Eğitimi Politikası

Yazar: Abdurrahman HENDEK

Avrupa'daki devlet okullarındaki din eğitimi, ilgili uluslararası insan hakları sözleşmelerinde ifade edilen ve ilgili davalara bakan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi uluslararası mahkemelerin içtihatlarına uygun olmalıdır. Ayrıca, özellikle son yıllarda Avrupa Konseyi ve Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı gibi uluslararası kuruluşlar okullarda din eğitimi ile ilgili tavsiyeler, yönergeler ve referans kitaplar yayınlamıştır. Tutarlı ve homojen bir Avrupa din eğitimi politikasının ortaya çıktığını iddia etmek için erken olmakla beraber, en azından bu yönde bir eğilimin olduğu söylenebilir. Bu açıdan makale Avrupa din eğitimi politikasını özellikle de ilkelerini incelemektedir. Bu ilkeler din eğitiminin okullardaki yeri, modeli ve amaçları, din eğitiminden muafiyet hakkı ve ilgili paydaşlarla istişaredir. Nitel bir çalışma olan bu araştırma doküman analizine dayanmaktadır. Ayrıca makalede, Avrupa din eğitimi politikasının ulusal din eğitimi politikaları üzerindeki muhtemel etkisi tartışılmaktadır

Anahtar Kelimeler: Din Eğitimi, Avrupa Din Eğitimi Politikası, Devlet Okulları, Muafiyet Hakkı
Cilt 20, No 43, 243 - 267, Haziran 2022
Son Sayı

© 2014  Her Hakkı Saklıdır - Değerler Eğitimi Dergisi